Lankwitzer Tennis-Club e. V. (LTC)

Sommerfest 2023